De Beatrixschool is een Protestants Christelijke basisschool. Wij leven en werken vanuit ons geloof in God. Wij kunnen dan ook niet anders dan dat een belangrijke plaats te geven in onze omgang met leerlingen. Iedereen die zich daarbij thuis kan voelen en onze manier van werken respecteert, is welkom op onze school. In dit hoofdstuk vindt u de beschrijving van hoe we binnen de school ons onderwijs vormgeven, welke doelen we willen bereiken en hoe de school georganiseerd is.

WIJ GELOVEN!

Bij alles wat we doen zijn de Bijbelse normen en waarden het uitgangspunt van ons handelen. Wij geven de verhalen uit de Bijbel dan ook graag door aan uw kinderen. Vanuit het bovenstaande geloven we ook in een waardevolle toekomst voor uw kind.

Ieder kind is in onze ogen een uniek schepsel dat er in alle opzichten mag zijn.

Wij zullen er alles aan doen om uw kind een schoolomgeving te bieden waarin het kan uitgroeien tot de mens die het kan zijn!

Onze kernwaarden
De kernwaarden van ons onderwijs zijn:

Veiligheid fysieke en psychologische veiligheid
Duidelijkheid structuur en grenzen bieden
Zelfstandigheid leren zelf doen wat zelf kan
Samenwerken leren van en met elkaar
Christelijke identiteit respectvol met elkaar omgaan

Op onze school:

 • “zien “ we alle kinderen.
 • geven we passend onderwijs;
 • volgen we systematisch de ontwikkeling van ieder kind;
 • wordt systematisch aandacht geschonken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen en werken we met de Kanjertraining;
 • is ruimte en aandacht voor de individuele begeleiding van de leerlingen;
 • leren de leerlingen zelfstandigheid in werken en handelen;
 • leren de leerlingen samen te werken;
 • leren de leerlingen zorg te dragen voor elkaar;
 • leren de leerlingen elkaar te accepteren, ieder uniek in zijn mogelijkheden;
 • willen we als leerkrachten samen een echt team zijn.
 • werken de teamleden samen aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de schoolontwikkeling.

Het schoolmotto
Werkend vanuit onze kernwaarden hopen we een school te zijn waarin leerlingen en leerkrachten SAMEN UNIEK! kunnen zijn!

Beatrixschool: een school met geschiedenis, een school van deze tijd
We leven in een snel veranderende maatschappij. Dat betekent dat we op school steeds op zoek moeten naar een passend antwoord op die veranderingen. Op de Beatrixschool proberen we antwoorden te vinden op die uitdagingen. In het volgende hoofdstuk vindt u daar meer over.

Hoe houden we de leerlingen betrokken bij het leren? Hoe kunnen we de leerlingen ondersteunen nu er in hun thuissituaties vaak zoveel veranderingen optreden? Hoe ga je om met de nieuwe mogelijkheden van leren via computers en internet?

Het Team
Ons team bestaat uit 18 collega’s, van pas beginnende tot zeer ervaren leerkrachten. We hebben in ieder geval één ding gemeen: we willen onze leerlingen coachen/ begeleiden in hun ontwikkeling door ze te “zien”. Het contact met u als ouders/verzorgers is in dezen onmisbaar.