De Beatrixschool is een protestants Christelijke basisschool. Wij leven en werken vanuit ons geloof in God. Wij kunnen dan ook niet anders dan dat een belangrijke plaats te geven in onze omgang met de kinderen. Iedereen die zich daarbij thuis kan voelen en onze manier van werken respecteert, is welkom op onze school.

Wij geloven! 
Wij geloven in God als Schepper van en liefdevolle Vader voor Zijn mensen. De verhalen uit de Bijbel brengen ons dichter bij deze God. Wij geven deze verhalen dan ook graag door aan uw kinderen. Vanuit het bovenstaande geloven we ook in een waardevolle toekomst voor uw kind. Ieder kind is in onze ogen “een parel in Gods hand”. Wij zullen er alles aan doen om uw kind een schoolomgeving te bieden waarin het kan uitgroeien tot de mens die het kan zijn!

Een Christelijke school van dag tot dag
Binnen onze school geven we onze identiteit gestalte door met de kinderen te bidden. We beginnen elke nieuwe dag met gebed en sluiten de dag ook zo weer af. Op de meeste dagen wordt er gezongen en verteld over de Here God in Bijbelverhalen of spiegelverhalen. Ook de vieringen van de Christelijke feestdagen krijgen veel aandacht. Daarnaast werken we samen met de Ermelose kerken bij de periodieke Kerk-School vieringen.
We zijn in dat alles een open Christelijke school. We kunnen ons voorstellen dat u niet in alles met ons kunt meegaan. We rekenen wel op uw respect.

Onze kernwaarden
De kernwaarden van ons onderwijs zijn:

Veiligheid fysieke en psychologische veiligheid
Duidelijkheid structuur en grenzen bieden
Zelfstandigheid leren zelf doen wat zelf kan
Samenwerken leren van en met elkaar
Christelijke identiteit respectvol met elkaar omgaan volgens de Christelijke leer

Op onze school:

  • streven we naar adaptief onderwijs;
  • volgen we systematisch de ontwikkeling van ierderkind;
  • wordt systematisch aandacht geschonken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen en werken we met de Kanjertraining;
  • is ruimte en aandacht voor de individuele begeleiding van de leerlingen;
  • leren de leerlingen zelfstandigheid in werken en handelen;
  • leren de leerlingen samen te werken;
  • leren de leerlingen zorg te dragen voor elkaar;
  • leren de leerlingen elkaar te accepteren, ieder uniek in zijn mogelijkheden;
  • leven we de Kanjerregels na;
  • werken de teamleden samen aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de schoolontwikkeling.

Het schoolmotto
Werkend vanuit onze kernwaarden hopen we een school te zijn waarin kinderen en leerkrachten SAMEN UNIEK kunnen zijn!