De Beatrixschool is een protestants Christelijke basisschool. Wij doen iedere dag ons best om te leven en werken vanuit ons geloof in God.  In onze omgang met de kinderen speelt ons geloof dan ook een belangrijke rol. Iedereen die zich daarbij thuis kan voelen en onze manier van werken respecteert, is van harte welkom op onze school.

Een Christelijke school van dag tot dag
We beginnen de nieuwe dag met gebed en sluiten de dag ook zo weer af. Op de meeste dagen wordt er gezongen en verteld over de Here God in Bijbelverhalen of spiegelverhalen. Ook de vieringen van de Christelijke feestdagen krijgen veel aandacht. Daarnaast werken we samen met de Ermelose kerken bij de periodieke Kerk-School vieringen.

Onze kernwaarden
De kernwaarden van ons onderwijs zijn:

Veiligheid fysieke en psychologische veiligheid
Duidelijkheid structuur en grenzen bieden
Zelfstandigheid leren zelf doen wat zelf kan
Samenwerken leren van en met elkaar
Christelijke identiteit respectvol met elkaar omgaan

Op onze school:

  • streven we naar adaptief onderwijs;
  • volgen we systematisch de ontwikkeling van ieder kind;
  • wordt aandacht geschonken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen en werken we met de Kanjertraining;
  • is ruimte en aandacht voor de individuele begeleiding van de leerlingen;
  • leren de leerlingen zelfstandigheid in werken en handelen;
  • leren de leerlingen samen te werken;
  • leren de leerlingen zorg te dragen voor elkaar;
  • leren de leerlingen elkaar te accepteren, ieder uniek in zijn mogelijkheden;
  • leven we de Kanjerregels na;
  • werken de teamleden samen aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de schoolontwikkeling.

Het schoolmotto
Werkend vanuit onze kernwaarden hopen we een school te zijn waarin kinderen en leerkrachten SAMEN UNIEK kunnen zijn!