Hoe schrijf in mijn kind in?

Er zijn twee mogelijkheden:

 • U kunt het schooljaar rond een afspraak met ons maken voor een kennismakingsgesprek met de directeur. Vervolgens kunt u desgewenst de aanmelding van uw kind formaliseren door het invullen van het inschrijfformulier.
 • U kunt kiezen voor een bezoek aan de open avond en/of de open lesmorgen. Deze vallen meestal in de eerste week van de maand februari. U kunt dan uw kind direct inschrijven of desgewenst later.

Uw kind zit al op een basisschool en u wilt het inschrijven

 • U bent verhuisd of gaat binnenkort verhuizen. Basisscholen mogen onderling geen persoonlijke informatie uitwisselen. Het is dan ook nodig dat u het volledige inschrijfformulier invult.
  De vertrekkende school is verplicht om een onderwijskundig rapport op te stellen en dat op te sturen naar de nieuwe school van het kind. Vaak belt de nieuwe leerkracht nog even met de leerkracht van uw kind op zijn laatste school om zodoende de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen.
 • U bent niet verhuisd, maar zoekt een andere basisschool voor uw kind. Een tussentijdse overgang van een kind is bijna altijd omgeven met gevoeligheden voor ouders, kind en school. Vanuit het uitgangspunt dat we steeds het belang van uw kind zoeken, zal bij zo’n overgang de school waar uw kind tot dan op zit, bij de inschrijving betrokken worden.

Welke informatie hebben wij nodig bij inschrijving van uw kind?

We zijn wettelijk verplicht om de volgende gegevens van ouders en kind op te nemen in onze schooladministratie:

 • Gegevens van beide ouders met daarbij de gegevens over de hoogst genoten opleiding.
 • Gegevens van het kind met daarbij een kopie van een document waarop het burgerservicenummer van het kind vermeld is.

Niet verplicht, maar wel belangrijke informatie:

 • Informatie over de medische achtergrond en de ontwikkeling van uw kind tot dan toe. Het is van groot belang dat u bij inschrijving en de maanden daarna alle informatie die belangrijk is aan ons doorgeeft, zodat we daar rekening mee kunnen houden en eventueel een passende ondersteuning voor uw kind kunnen bieden.
 • Extra telefoonnummers: het komt vooral bij jonge kinderen nogal eens voor, dat ze het eind van een schooldag niet halen. Het is dan fijn, als er iemand gebeld kan worden die het kind kan opvangen.

De jongste kleuters, wanneer mogen ze naar school?

Op het moment dat uw kind vier jaar wordt, mogen wij uw kind een plaatsje geven binnen onze school. De wettelijke regels rond die toelating zijn als volgt: uw kind mag niet eerder naar school dan vier dagen, voordat het vier jaar wordt. Als een school uw kind inschrijft kunt u een beroep doen op het recht dat uw kind binnen een maand nadat het vier jaar wordt, naar school gaat.

De keuzes van de Beatrixschool:

 • De maanden december en juni/juli zijn geen ideale maanden voor een jonge kleuter om te beginnen in een groep met vreemde kinderen. Met de ouders van kinderen die in die maanden jarig zijn, overleggen we welke instroomdatum het beste bij het kind past.
 • Voordat uw kind naar school gaat, is er op drie momenten vooraf de mogelijkheid voor een kennismakingsbezoek van uw kind aan zijn nieuwe groep. De eerste keer nodigen we u daarbij uit en gebruiken die gelegenheid om u als nieuwe ouders alvast een beetje wegwijs te maken in onze school.