Schooltijden

  • Groep 1: 8.30 – 12.00 uur en 13.15 – 15.15 uur (de gehele vrijdag vrij)
  • Groep 2 t/m 4: 8.30 – 12.00 uur en 13.15 – 15.15 uur (vrijdagmiddag vrij)
  • Groep 5 t/m 8: 8.30 – 12.00 uur en 13.15 – 15.15 uur
Alle groepen hebben op woensdag les tot 12.15 uur en zijn dan ‘s middags vrij.

Vakantierooster 2018 – 2019

Herfstvakantie 22 okt. t/m 26 okt.
Kerstvakantie 24 dec. t/m 6 jan.
Voorjaarsvakantie 25 febr. t/m 3 mrt.
Goede Vrijdag, Pasen en meivakantie 19 apr. t/m 3 mei
Hemelvaart 30 en 31 mei
Tweede Pinksterdag 10 juni
Zomervakantie 20 juli t/m 1 sep.

Gymnastiekrooster 2018 – 2019

Dinsdag
8:30-9:30 Groep 8
9:30-10:30 Groep 7
Donderdag
8:30-9:30 Groep 6
9:30-10:30 Groep 5
10:30-11:30 Groep 4
13:15-14:15 Groep 3