We werken in onze school samen met Christelijke Kinderopvangorganisatie KleurRijk. Zij verzorgen binnen de Beatrixschool de voorschoolse opvang (4-12 jaar) en buitenschoolse opvang (4-12 jaar). 

Op KleurRijk vinden we het belangrijk dat kinderen plezier maken en dat het een plek is waar ze zichzelf kunnen zijn. Een plek van aandacht waar kinderen zich geliefd en gezien weten, waardoor ze zich vrij kunnen ontwikkelen, elkaar kunnen ontmoeten en vrij kunnen spelen.
Hoe wij deze plek vorm geven wordt bepaald vanuit een christelijke visie op kinderen en kinderopvang. Kenmerkend voor onze kinderopvang is een kindgerichte en persoonlijke benadering. We geloven dat elk kind uniek is en dat er aandacht moet zijn voor de eigenheid van elk kind. Wij willen aansluiten bij de ontwikkeling van het kind. Onze kinderopvang is kleinschalig en heeft een huiselijke sfeer. Meer informatie over CKO KleurRijk kunt u vinden op www.kleurrijk.nl.

Aanmelden
Wilt u gebruik maken van de kinderopvangmogelijkheden van KleurRijk, dan moet(en) uw kind(eren) ingeschreven zijn bij KleurRijk. U kunt uw kind aanmelden via deze link: https://www.kleurrijkkinderopvang.nl/inschrijven/.  
Eenmaal aangemeld kunt u bij verhuizing of andere wijzigingen dit doorgeven via de ouderapp Konnect. Houdt u bij het opzeggen van de buitenschoolse opvang rekening met een opzegtermijn van 1 maand?

Voor dagelijkse en praktische zaken kunt u contact opnemen met BSO Beatrix via beatrix@kleurrijk.nl of bellen naar 06-28 25 63 26. We staan u graag te woord bij vragen of opmerkingen.

Facturatie van de BSO vindt plaats vanuit het hoofdkantoor te Arnhem. Het hoofdkantoor is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur op het nummer 026 – 321 36 44 of via info@kleurrijk.nl

Contactgegevens
Beatrixschool
Smidsweg 49
3852 XA Ermelo
Tel.: 0341-554186
administratiebeatrixschool@vpcoermelo.nl
Postadres:
Postbus 372
3850 AJ Ermelo