We werken in onze school samen met Christelijke Kinderopvangorganisatie KleurRijk. Zij verzorgen binnen de Beatrixschool de voorschoolse opvang (4-12 jaar) en buitenschoolse opvang (4-12 jaar). 

Een middag bij de BSOEr is bij binnenkomst tijd en aandacht voor ieder kind.Wanneer de kinderen uit school komen, gaan ze eerst lekker spelen om even tot rust te komen van alle schoolse activiteiten. We maken een praatje over wat het kind bezighoudt en we spelen samen met de kinderen.

Na ongeveer 30 minuten is er eerst een moment van gezamenlijk eten en drinken, zodat er weer nieuwe energie opgedaan kan worden voor de rest van de middag.Regelmatig doen we kleine Kanjer activiteit die ons leert hoe we fijn met elkaar omgaan of dobbelen met de dobbelsteen waarbij we stilstaan bij God: een bijbelverhaal, samen zingen, bidden of vertellen.

Lang genoeg aan tafel gezeten, het is tijd om lekker buiten te spelen, dit vinden we fijn en belangrijk.

Regelmatig is er een activiteit die aangeboden wordt, dit is op vrije basis. Elk kind mag zelf inschatten of hij/ zij mee wil doen. Tenslotte is BSO vrije tijd voor het kind. 

VakantieIn de vakantie is er de hele dag opvang. Ons programma is dan afgestemd op een bepaald thema. Onze spelletjes, knutselwerkjes, uitjes en eten hebben met dit thema te maken en we bieden ook workshops aan. Ook is er genoeg tijd om heerlijk te spelen met elkaar. 

Aandacht en plezierWe vinden het belangrijk dat ieder kind zich geliefd en emotioneel veilig voelt.Daarom werken we met vaste medewerkers, die de kinderen kennen en weten wat ze nodig hebben. Onze pedagogisch medewerkers dragen met liefde de christelijke normen en waarden uit, vinden de eigenheid van het kind belangrijk en staan voor persoonlijk contact met het kind en de ouders.

Op KleurRijk staat uw kind een mooie tijd te wachten. Tijd voor inspanning en ontspanning. Een tijd van samen zingen, spelen, (Bijbel)lezen en ravotten. Voor alles is een tijd!

Omzien naar anderenWe vinden het belangrijk dat we de kinderen leren dat we om kunnen zien naar mensen die het minder goed hebben dan wij. Daarom is ons doel samen met alle andere opvang van KleurRijk een kleuterschool te bouwen in Rwanda en te zorgen voor gezonde voeding. Dit doen we door acties op te zetten en zo Red een Kind, de organisatie die daar werkt te steunen. 

Meer informatie over CKO KleurRijk kunt u vinden op www.kleurrijk.nl.

AanmeldenWilt u gebruik maken van de kinderopvangmogelijkheden van KleurRijk, dan moet(en) uw kind(eren) ingeschreven zijn bij KleurRijk. U kunt uw kind aanmelden via deze link: https://www.kleurrijkkinderopvang.nl/inschrijven/.  Eenmaal aangemeld kunt u bij verhuizing of andere wijzigingen dit doorgeven via de ouderapp Konnect. Houdt u bij het opzeggen van de buitenschoolse opvang rekening met een opzegtermijn van 1 maand?

Voor dagelijkse en praktische zaken kunt u contact opnemen met BSO Beatrix via beatrix@kleurrijk.nl of bellen naar 06-28 25 63 26. We staan u graag te woord bij vragen of opmerkingen.

Facturatie van de BSO vindt plaats vanuit het hoofdkantoor te Arnhem. Het hoofdkantoor is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur op het nummer 026 – 321 36 44 of via info@kleurrijk.nl

Contactgegevens
Beatrixschool
Smidsweg 49
3852 XA Ermelo
Tel.: 0341-554186
administratiebeatrixschool@vpcoermelo.nl
Postadres:
Postbus 372
3850 AJ Ermelo