Op onze school wordt er onderwijs gegeven door een team met enthousiaste meesters en juffen. We stellen ons graag aan u voor:

Intern Begeleider: Begeleidt de groepsleerkrachten bij de zorg voor de kinderen, bovendien coördineert zij de leerlingenzorg, bijvoorbeeld t.a.v. externe instanties.

ICO: Begeleidt en coördineert de inzet van stagiaires.

Rekencoördinator: Bewaakt en bevordert de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs in rekenen-wiskunde.

Taalcoördinator: Bewaakt en bevordert de inhoudelijke kwaliteit van het taalonderwijs.

Leerkrachtondersteuner: Geeft buiten de klas begeleiding aan (groepjes) kinderen.

Directeur: Verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en sturing van de school.

 Groepen

Contactgegevens
Beatrixschool
Smidsweg 49
3852 XA Ermelo
Tel.: 0341-554186
administratiebeatrixschool@vpcoermelo.nl
Postadres:
Postbus 372
3850 AJ Ermelo