Samen maken we de school, u bent als ouders net zo welkom op school als uw kind(-eren). Wij investeren dan ook graag in ouderbetrokkenheid. Ook omdat kinderen zich gelukkiger voelen, hun talenten beter kunnen ontplooien en betere resultaten behalen, wanneer ze thuis worden ondersteund en gemotiveerd voor school.

We werken aan de ontwikkeling van uw kind en doen dat graag samen met u. We hebben daarom regelmatig contact met u over de ontwikkeling van uw kind, op ouderavonden en in persoonlijke gesprekken. Daarnaast zijn we blij met het enthousiasme van ouders die ons team ondersteunen, zowel binnen het onderwijs (bijvoorbeeld als leesouder) als daarnaast, in de medezeggenschapsraad en in de ouderraad. 

Het team voor het schooljaar 2022/2023 ziet er als volgt uit:

Groep 1
juf Gerda en juf Hilly 
Groep 1 instroom
juf Sanne en juf Dominique
Groep 2
meester Gerbrand
Groep 3
juf Hanna
Groep 4a
juf Tineke en juf Nicolette
Groep 4b
juf Petra en juf Annelot
Groep 5
juf Wendy en meester Jeroen
Groep 6
meester Harold
Groep 7
juf Nymphe
Groep 8
juf Robin
Extra ondersteuning
meester Roderik
juf Serena
juf Ria
Intern begeleider
juf Marjolein
Administratief medewerker
Rianne van de Scheur
Directeur
Tineke Mulder-den Breejen
 

Contactgegevens
Beatrixschool
Smidsweg 49
3852 XA Ermelo
Tel.: 0341-554186
administratiebeatrixschool@vpcoermelo.nl
Postadres:
Postbus 372
3850 AJ Ermelo