De school beschikt over een professioneel computernetwerk. We werken veel met Chromebooks en tablets. Deze worden ingezet ter ondersteuning bij spelling, taal of rekenen. Zo kunnen de kinderen leerstof ook op andere manieren en op hun eigen niveau oefenen. Daarbij krijgen ze direct feedback als ze een oefening klaar hebben.

Snappet

Wij willen de kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren door een tablet met benodigd lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind. Deze tablet dient als interactieve (slimme) vervanging voor de huidige (werk-)boeken en sluit aan op de meest gebruikte lesmethoden. Het is een redelijk betaalbare en onderwijsinhoudelijk sterk instrument. Kijk voor meer informatie op http://www.snappet.org/. 
Hoe werkt het: 
De leerkracht geeft de gewone les-instructie met behulp van het digibord. De verwerking (opgaven) doet de leerling echter via een chromebook en niet meer in een schrift. De leerling ziet daardoor meteen of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. Is het fout? Dan kan de leerling de opdracht meteen verbeteren. Directe feedback: niet meer wachten tot leerkracht de antwoorden heeft nagekeken, maar direct zien of je het goed of fout doet. Dit is een enorm verschil met de huidige schriften. 
 
Maar er is meer. De leerkracht kan direct via een computer meekijken hoe de opdrachten worden gemaakt door de leerlingen. De leerlingen zijn met naam te zien op de computer. Achter de naam ziet de leerkracht of een opdracht goed of fout gemaakt is. Ook kan de leerkracht zien hoever de leerling is gevorderd met de leerstof. 
Wanneer een leerling veel fouten maakt, kan de leerkracht direct hulp bieden. 
Stel dat er een bepaalde opdracht door veel leerlingen fout wordt gemaakt kan de leerkracht deze opdracht nogmaals klassikaal uitleggen. De leerkracht kan ook via het digibord laten zien hoe de klas heeft gewerkt (zij/hij kan dan de namen weg laten). 
 
Op dit moment worden de tablets voor de vakken rekenen en spelling vanaf groep 4 ingezet. Als de kinderen klaar zijn met de opdrachten kunnen ze aan ‘doelen’ gaan werken. Zoals u weet zijn er per jaar leerdoelen opgesteld wat een kind moet kunnen. Daar gaat de leerling dan mee oefenen via opdrachten (vragen). En als de leerling opdracht goed maakt is de volgende opdracht iets moeilijker. Als een leerling het fout heeft wordt de volgende opdracht makkelijker. Zo werkt iedereen op zijn/haar niveau (adaptief onderwijs) en blijft ieder kind gemotiveerd om verder te gaan met oefenen (en dus met de leerdoelen). Niet onbelangrijk: de snelle leerlingen hoeven niet meer te wachten tot de hele klas klaar is. Ze kunnen zelfstandig aan hun doelen werken en worden uitgedaagd doordat ze steeds iets moeilijkere opgaven krijgen.  
Contactgegevens
Beatrixschool
Smidsweg 49
3852 XA Ermelo
Tel.: 0341-554186
administratiebeatrixschool@vpcoermelo.nl
Postadres:
Postbus 372
3850 AJ Ermelo