Onze visie op leren en ontwikkeling

Uw kind zal ongeveer acht jaar op een basisschool doorbrengen. Een belangrijke periode waarin het basisvaardigheden zal verwerven die het zijn hele leven nodig zal hebben. Wij willen dat de leerlingen bij ons op school véél leren, veel meer dan alleen de vaardigheden lezen, taal en rekenen. Om in de maatschappij van nu en straks goed een weg te
kunnen vinden heb je vaardigheden nodig als kunnen samenwerken, zelfstandigheid, goed kunnen communiceren, ontdekkend en onderzoekend leren en creativiteit.

Zelfstandig werken

In alle groepen wordt zelfstandig door de leerlingen gewerkt. Natuurlijk passend bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen en opbouwend vanaf groep 1 t/m groep 8. Leerlingen leren onder andere hoe zij om moeten gaan met uitgestelde aandacht, hoe ze hun werk moeten plannen en zelf werk kunnen corrigeren.
Nog iets verder ingevuld:
  • We willen dat de kinderen zich op elk mogelijk terrein optimaal ontwikkelen.
  • We richten ons op de totale ontwikkeling van het kind, naast het cognitieve deel gaat het hier om de sociaal-emotionele ontwikkeling en de creatieve ontwikkeling.
  • In ons onderwijs werken we bij de vakken rekenen, taal en lezen vanuit de methode. In de middag wordt veelal onderwijs gegeven vanuit een thema. Dat betekent dat de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek worden geclusterd.
  • Het werken en leren te midden van een groep leeftijdsgenoten is een prachtige setting om sociale vaardigheden te leren voor “het leven”.
Samengevat:
De Beatrixschool: de school waar uw kind veel leert en waar leren ook leuk mag zijn!