Onze school vindt u in een karakteristiek schoolgebouw uit 1960, met veel ruimte in en speelruimte om de school. Er wordt onderwijs gegeven door een team met enthousiaste meesters en juffen. 

De Beatrixschool is een protestants-christelijke basisschool. Onze identiteit uit zich o.a. in onze normen en waarden en in de aandacht die wij hebben voor alle leerlingen op school.  

Wij hopen met ons levensbeschouwelijk onderwijs te bereiken dat de kinderen meer gevoel krijgen voor dieperliggende levensvragen met als doel een groeiend begrip op het gebied van acceptatie, tolerantie, eerlijkheid, rechtvaardigheid en het werken aan een betere wereld.  

Kinderen met een andere geloofsachtergrond zijn vanzelfsprekend welkom op onze school; we zien dit als een verrijking. Samen praten we over en zoeken we naar de overeenkomsten in ons geloof. Kinderen de kans geven erover na te denken en hun eigen identiteit te ontwikkelen zien we als een opdracht. We willen begrip en respect voor andersgelovigen nastreven, geheel passend bij onze visie. We willen immers aan onze leerlingen laten zien dat zij deel uitmaken van een multiculturele, tolerante samenleving.  

Ongeacht de levensbeschouwelijke achtergrond van de ouders, verwachten we dat alle kinderen meedoen aan activiteiten en vieringen rondom geloofsopvoeding (zoals Kerst en Pasen) indien deze plaatsvinden tijdens schooltijd.