Onze visie op leren en ontwikkeling
Uw kind zal ongeveer 8 jaar op een basisschool doorbrengen. Een belangrijke periode waarin het basisvaardigheden zal verwerven die het zijn hele leven nodig zal hebben. Wij willen dat de kinderen bij ons op school véél leren, veel meer dan alleen de vaardigheden lezen, taal en rekenen. Om in de maatschappij van nu en straks goed een weg te kunnen vinden heb je vaardigheden nodig als kunnen samenwerken, goed kunnen communiceren, kennis kunnen opzoeken en vinden en creativiteit.

Iets verder ingevuld:

  • We willen uw kinderen vooral veel leren.
  • We richten ons in belangrijke mate op de basale vaardigheden lezen, taal en rekenen. We leggen voor die vaardigheden de lat hoog, omdat ze onontbeerlijk zijn voor alle kinderen.
  • Zonder betrokkenheid en interesse is leren veel moeilijker. We proberen de natuurlijke gerichtheid van de kinderen op het zich willen ontwikkelen te versterken door afwisselende werkvormen en het zoeken naar aantrekkelijke lesmethodes met een betekenisvolle inhoud.
  • We gaan er vanuit dat de kinderen ook sociaal-emotionele vaardigheden kunnen leren. Het werken en leren te midden van een groep leeftijdsgenoten is een prachtige setting om vaardigheden te leren voor “het leven”.
  • Bij een brede ontwikkeling horen ook de ontwikkeling van de creativiteit en de motorische ontwikkeling (gymlessen).

Samengevat: De Beatrixschool is de school waar uw kind veel leert en waar leren ook leuk mag zijn!

Onderwijswerkvorm: Driestromenland
De Beatrixschool heeft er voor gekozen om het klassikale onderwijs als uitgangspunt te nemen. De kinderen zitten daarbij in een jaargroep van leeftijdsgenoten en trekken een jaar lang op met hun eigen leerkrachten. Van een moderne basisschool wordt verwacht dat we rekening houden met de verschillen in aanpak en ontwikkeling tussen de kinderen. Binnen de Beatrixschool is er de afgelopen jaren gewerkt aan een vernieuwingstraject waarbij juist die verschillen het uitgangspunt zijn voor ons onderwijs. We noemen deze aanpak: Driestromenland.

In deze aanpak houden we rekening met 3 groepen kinderen.

  • De ontdekkende groep, de kinderen die het liefst zelf op zoek gaan naar de oplossing en die dan ook meestal zelf wel vinden.
  • De sturende groep: kinderen die graag een steuntje in de rug krijgen van hun meester of juf en zo het beste leren.
  • De ontwikkelende groep: met een klein beetje hulp en wat handreikingen gaan ze zelf aan het werk.

Op onze website is heel veel informatie te vinden. Ook kunt alles terug lezen in onze schoolgids 2019/2020. Download deze hier.