Wie zijn wij

Identiteit

De Beatrixschool is een protestants christelijke basisschool. Wij werken er vanuit het christelijk geloof. Dat inspireert ons in ons onderwijs en in onze omgang met kinderen en ouders, met elkaar en de wereld om ons heen.
Met onze eigen identiteit als basis zoeken wij de ontmoeting met andere geloven. Ieder kind is in onze ogen een uniek schepsel die er in alle opzichten mag zijn. Respect hebben voor elkaars geloof met de tradities en gebruiken die daarbij horen, is voor ons vanzelfsprekend. In onze dagelijkse praktijk komt onze christelijke identiteit terug in de momenten van bezinning aan het begin en het eind van de dag en bij maaltijden op school, als we danken voor het eten.
We vertellen de kinderen Bijbelverhalen en praten er met hen over door: wat leren we van deze verhalen, en van vergelijkbare verhalen uit andere wereldgodsdiensten? We vieren de christelijke feesten en besteden vanuit nieuwsgierigheid en respect aandacht aan de feesten uit andere godsdiensten.
Wij zullen er alles aan doen om uw kind een schoolomgeving te bieden waarin het kan uitgroeien tot de mens die het kan zijn!

Onze kernwaarden

Betrokkenheid, professionaliteit, geborgenheid, openheid, eerlijkheid en veiligheid.
Onze missie: De kinderen ontwikkelen zich optimaal in een veilige en vertrouwde omgeving en het team bereidt hen voor op de maatschappij. Het onderwijs is zo ingericht, dat het aansluit bij de basisbehoeften, de afkomst en het bijzondere karakter van ieder kind afzonderlijk.
Werkend vanuit onze kernwaarden hopen we een school te zijn waarin leerlingen en leerkrachten SAMEN UNIEK! kunnen zijn!

Onze visie

Wij zorgen dat:
  • er een veilige basis en een goede sfeer is.
  • een duidelijke structuur gegeven wordt.
  • je ontdekt waar je goed in bent (talenten).
  • je je zoveel mogelijk op je eigen niveau kunt ontwikkelen.
  • er wordt samen gewerkt, geleerd en gespeeld.
  • je ontdekkend en bewegend leert.
  • het onderwijs uitdagend en betekenisvol is.
  • je zelfstandig leert werken.
Beatrixschool: een school met geschiedenis, een school van deze tijd. We leven in een snel veranderende maatschappij. Dat betekent dat we op school steeds op zoek moeten naar een passend antwoord op die veranderingen. Op de Beatrixschool proberen we antwoorden te vinden op die uitdagingen.