Uw kind en de leerplicht

Elk kind valt, vanaf de dag dat het 5 jaar wordt, onder de Leerplichtwet. Dit betekent dat uw kind naar school moet en dat u uw kind niet meer zomaar thuis mag houden. Natuurlijk kan het voorkomen dat u, om een speciale reden, vrij wilt vragen voor uw kind. Hierbij onderscheidt de leerplichtwet 2 soorten “extra verlof”.

Extra vakantieverlof

Dit verlof kunt u alleen krijgen als uw werkgever u verplicht om buiten de gewone schoolvakanties vakantie op te nemen en u daardoor niet in staat bent om één keer per jaar met uw kinderen tijdens de reguliere schoolvakanties op vakantie te gaan.
Ook wanneer u zelfstandig ondernemer bent dient u aan te tonen dat u, vanwege uw werkzaamheden, niet in staat bent één keer per jaar een gezinsvakantie te houden gedurende de gewone schoolvakanties. Bovendien is dit vakantieverlof nog aan een aantal andere regels gebonden. Het verlof mag:
  • nooit opgenomen worden in de eerste twee weken na de zomervakantie.
  • slechts één keer per schooljaar opgenomen worden maximaal tien schooldagen
Als u extra vakantieverlof aan wilt vragen kunt u hiervoor op school een formulier krijgen of hier downloaden.
De hierbij horende werkgeversverklaring moet ingevuld worden door uw werkgever. Als u zelfstandige bent (zzp-er), neem dan contact op.

Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden

In alle andere gevallen waarin u vrij wilt vragen voor uw kind vult u het formulier aanvraag verlof i.v.m. gewichtige omstandigheden in (dit formulier kunt u ook op school ophalen).
Bij gewichtige omstandigheden moet u denken aan bruiloften, begrafenissen, jubilea, sociale of medische omstandigheden enz.
Wanneer u geen verlof kunt krijgen
Hieronder vindt u een aantal voorbeelden die onder de leerplichtwet niet tot gewichtige omstandigheden wordt gerekend en waarvoor u dus geen verlof kunt krijgen:
  • Familiebezoek in het buitenland;
  • Vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding;
  • “Een weekendje Centerparcs”;
  • Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
  • Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;
  • Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte;
  • Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin ook vrij zijn.

Procedure

De aanvraagformulieren kunt u hier downloaden of ophalen en inleveren bij de directeur. Deze neemt een beslissing over de aanvraag.
Wanneer u vragen hebt over extra verlof, of u twijfelt of u voor een bepaalde gebeurtenis wel verlof kunt krijgen, kunt u met deze vragen terecht bij de directeur. Als u uw kind zonder toestemming thuis houdt van school, moet de directeur dit als ongeoorloofd schoolverzuim melden bij de leerplicht ambtenaar.
Contactgegevens
Beatrixschool
Smidsweg 49
3852 XA Ermelo
Tel.: 0341-554186
administratiebeatrixschool@vpcoermelo.nl
Postadres:
Postbus 372
3850 AJ Ermelo