De Beatrixschool heeft een enthousiaste ouderraad. De Ouderraad ondersteunt de school bij het organiseren van allerlei activiteiten gedurende het schooljaar. Hierbij kunt u denken aan de sporttoernooien, het Sinterklaasfeest, de Kerst- en Paasviering en de avondvierdaagse. Daarnaast stelt de Ouderraad zich ten doel de betrokkenheid van ouders bij de school van hun kind(eren) te bevorderen.

Zij vraagt regelmatig ouders om te assisteren bij activiteiten en feestelijkheden. De ouderraad wil een luisterend oor zijn voor ouders, en indien nodig kan zij u in contact brengen met de juiste mensen binnen de schoolorganisatie.

De Ouderraad heeft op regelmatige basis contact met de Medezeggenschapsraad, zodat we van elkaar weten waar we mee bezig zijn, en elkaar kunnen ondersteunen en aanvullen. De Ouderraad vraagt de ouders jaarlijks om een vrijwillige ouderbijdrage. Ieder jaar wordt hiervoor een richtbedrag vastgesteld. Uit de ouderbijdrage worden een aantal activiteiten en festiviteiten betaald. Aan het begin van het schooljaar krijgt u via uw kind(eren) een brief van de ouderraad met daarin informatie over de betaling van de ouderbijdrage.

Wie er momenteel in de ouderraad zitten

Anita vd Haar      
Zippora Muller      
Lijanne Wildenbeest (penningmeester)    
Tessel Schrijver      
Jannet v.d. Goot      
Angela Goedhart      
Marijke Gerritsen      
Annemieke Schreurs      
       

Heeft u als ouder vragen? Spreek ons gerust aan op het schoolplein. Mailen kan natuurlijk ook: ouderraad@pcb-beatrix.nl