De Beatrixschool heeft een enthousiaste Ouderraad. De Ouderraad ondersteunt de school bij het organiseren van allerlei activiteiten gedurende het schooljaar. Hierbij kunt u denken aan de sporttoernooien, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering en de avondvierdaagse. Daarnaast stelt de Ouderraad zich ten doel de betrokkenheid van ouders bij de school van hun kind(eren) te bevorderen.
Zij vraagt regelmatig ouders om te assisteren bij activiteiten en feestelijkheden. De ouderraad wil een luisterend oor zijn voor ouders, en indien nodig kan zij u in contact brengen met de juiste mensen binnen de schoolorganisatie.
De Ouderraad heeft op regelmatige basis contact met de Medezeggenschapsraad, zodat we van elkaar weten waar we mee bezig zijn, en elkaar kunnen ondersteunen en aanvullen. De Ouderraad vraagt de ouders jaarlijks om een vrijwillige ouderbijdrage. Ieder jaar wordt hiervoor een richtbedrag vastgesteld. Uit de ouderbijdrage worden een aantal activiteiten, festiviteiten en cadeautjes voor de kinderen van betaald. In de loop van het schooljaar volgt de informatie over de betaling van de ouderbijdrage.
Wilt u zelf lid worden van de ouderraad: Welkom! U kunt hiervoor de voorzitter benaderen via ocbeatrixschool@vpcoermelo.nl. Dit e-mailadres kan ook gebruikt worden voor andere vragen.

Wie zijn er lid van de Ouderraad

Angela Goedhart (voorzitter)
Anita v.d. Haar (penningmeester)
Erica Cozijnzen
Anne de Haan
Ilona Schoolderman
Tessel Schrijvers
Karin Strijbis
Mirjam
Namens het team:
Iris Blokhuis