De Beatrixschool heeft een enthousiaste Oudercommissie.
De Oudercommissie ondersteunt de school bij het organiseren van allerlei activiteiten gedurende het schooljaar. Hierbij kunt u denken aan de sporttoernooien, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering en de avondvierdaagse.
Daarnaast stelt de Oudercommissie zich ten doel de betrokkenheid van ouders bij de school van hun kind(eren) te bevorderen. Wij vragen regelmatig ouders om te assisteren bij activiteiten en feestelijkheden.
De Oudercommissie wil ook een luisterend oor zijn voor ouders en indien nodig kunnen wij u in contact brengen met de juiste mensen binnen de schoolorganisatie. Ook heeft de Oudercommissie contact met de MR, zodat we van elkaar weten waar we mee bezig zijn en elkaar kunnen ondersteunen en aanvullen.
De Oudercommissie vraagt de ouders jaarlijks om een vrijwillige ouderbijdrage. Ieder jaar wordt hiervoor een richtbedrag vastgesteld. Uit de ouderbijdrage worden een aantal activiteiten, festiviteiten en cadeautjes voor de kinderen betaald. In de loop van het schooljaar volgt de informatie over de betaling van de ouderbijdrage.
Mocht u, als ouder of verzorger, vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact met ons op, bij voorkeur met de voorzitter. Ons e-mailadres is ocbeatrixschool@vpcoermelo.nl

Wie zijn er lid van de Oudercommissie?

Sander Westerink (voorzitter)
Benita Folkers (penningmeester)
Mirjam Kuijpers
Anne de Haan
Ilona Schoolderman
Jeanette Lubbersen

 
Contactgegevens
Beatrixschool
Smidsweg 49
3852 XA Ermelo
Tel.: 0341-554186
administratiebeatrixschool@vpcoermelo.nl
Postadres:
Postbus 372
3850 AJ Ermelo