Aan ieder kind op onze school willen wij onderwijs geven dat zo goed mogelijk past. Om dat te kunnen doen, volgen wij de kinderen in hun ontwikkeling. Gedurende het hele schooljaar nemen we de toetsen af die bij de diverse methodes horen. De resultaten van deze toetsten (die we bijhouden in het leerlingvolgsysteem ParnasSys) vertellen ons wat de onderwijsbehoefte van elke leerling is. Daarop passen wij ons handelen steeds weer aan.
Daarnaast meten we de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen met Cito-toetsen, en hun sociaal-emotionele ontwikkeling met behulp van het observatie-instrument Kanjer.
Contactgegevens
Beatrixschool
Smidsweg 49
3852 XA Ermelo
Tel.: 0341-554186
administratiebeatrixschool@vpcoermelo.nl
Postadres:
Postbus 372
3850 AJ Ermelo