De Beatrixschool is één van de zes scholen die is aangesloten bij de Stichting VPCO (Voor Protestants Christelijk Onderwijs) Ermelo. De Stichting heeft als kerntaak het verzorgen van protestants-christelijk basisonderwijs in de gemeente Ermelo. De Stichting biedt onderwijs aan voor alle leerlingen die haar scholen bezoeken en waarvan de ouders de grondslag respecteren.
De basis van waaruit wordt gewerkt en die wordt uitgedragen is ons geloof vanuit de protestants-christelijke traditie. Er is ruimte voor verschil in beleving van het christelijk geloof, met respect voor andere levensovertuigingen.
In het onderwijs worden accenten gelegd op: een veilige omgeving voor de leerlingen, het samenwerken en het zorg dragen voor elkaar.

Organisatie

De directeuren van de scholen zijn integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van het stichtingsbeleid op schoolniveau en de dagelijkse gang van zaken binnen hun school met inachtneming van een door het bestuur vastgesteld bestuurs- en managementstatuut.

Bovenschools management

Algemeen directeur en voorzitter van het directeurenberaad is de heer H. Norder (bestuurder@vpcoermelo.nl). Hij treedt binnen de stichting op als bestuurder. Het bestuur heeft een controlerende rol.
Mevrouw E. Pitlo is het centrale aanspreekpunt op het bestuursbureau van de VPCO. Mevrouw Pitlo is op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur telefonisch bereikbaar of per mail via info@vpcoermelo.nl
Download hier de VPCO-folder.

Contactgegevens

www.vpcoermelo.nl
Postadres
Stichting VPCO

Postbus 284
3850 AG  Ermelo
Bezoekadres
Putterweg 7b, Ermelo
Telefoon
0341-559876
Contactgegevens
Beatrixschool
Smidsweg 49
3852 XA Ermelo
Tel.: 0341-554186
administratiebeatrixschool@vpcoermelo.nl
Postadres:
Postbus 372
3850 AJ Ermelo