Waar komt die buikpijn bij mijn kind vandaan? Groeit mijn kind wel goed? Mijn kind voelt zich somber, wat kan ik doen? Bij deze en andere vragen en zorgen over de gezondheid, ontwikkeling, het gedrag en de opvoeding van je kind, kun je als ouder(s) terecht bij de jeugdgezondheid van de GGD. Het team jeugdgezondheid bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente jeugdgezondheid en logopediste. 

Wat biedt de jeugdgezondheid aan in schooljaar 2023-2024? 

  • Taal-spraakscreening. In groep 1-2 vindt er, indien nodig, een taal-spraakscreening door een logopediste plaats op basis van uitkomsten van een door school en ouders ingevulde vragenlijst. Als er in latere groepen een vraag ontstaat rondom de taal- en spraakontwikkeling van je kind dan kan school ook een logopediste van de GGD inschakelen.  
  • Gezondheidsonderzoek kleuters. De jeugdverpleegkundige nodigt kinderen op de leeftijd van ongeveer 4½ – 5½ jaar samen met hun ouders/verzorgers uit voor een gezondheidsonderzoek. 
  • Meten en wegen. De assistente jeugdgezondheid meet en weegt alle kinderen in groep 6 (meestal tijdens de gymles).  
  • Les gezonde leefstijl. De assistente jeugdgezondheid geeft in groep 7 een interactieve les over gezonde leefstijl.  
  • KinderrechtenNU bovenbouw. In een kringgesprek bespreken de kinderen onder leiding van de assistente jeugdgezondheid op een positieve manier met elkaar wat zij nodig hebben om op te groeien en leren zij aan te geven wanneer zij hierbij hulp nodig hebben.  
  • Inloopspreekuur. Naast de reguliere contactmomenten, is het mogelijk om zonder afspraak bij de jeugdverpleegkundige binnen te lopen met vragen. Vraag op school na of en wanneer deze inloopspreekuren plaatsvinden.  
  • Vaccinaties: kinderen krijgen in het jaar dat ze 9 worden een uitnodiging voor de DTP-BMR-vaccinatie en in het jaar dat ze 10 worden een uitnodiging voor HPV. Ook worden in 2023 kinderen van 10-18 jaar – die nog niet gevaccineerd zijn tegen HPV – uitgenodigd om deze 2 vaccinaties alsnog te halen. Vaccineren gebeurt niet op school, maar op een externe locatie. 
  • De jeugdverpleegkundige zit in het ondersteuningsteam op school. 
  • De jeugdverpleegkundige en/of school kan een jeugdarts inschakelen voor medische inhoudelijke onderzoeken en advisering.

  

Meer informatie?   

Kijk op onze website www.ggdnog.nl

Heb je vragen of wil je een afspraak maken buiten het inloopspreekuur om? Stuur een e-mail naar jgz@ggdnog.nl. Ook zijn wij van maandag tot en met vrijdag van 8.00 – 12.00 uur telefonisch bereikbaar via 088 443 31 00. 

GGD Noord- en Oost-Gelderland is partner van het Centrum voor Jeugd en Gezin.   

Informatie over gezondheid en opvoeding: www.ggdnog.nl | www.opvoeden.nl  

of download de app: www.groeigids.nl