Samen maken we de school, u bent als ouders net zo welkom op school als uw kind(-eren). Wij investeren dan ook graag in ouderbetrokkenheid. Ook omdat kinderen zich gelukkiger voelen, hun talenten beter kunnen ontplooien en betere resultaten behalen, wanneer ze thuis worden ondersteund en gemotiveerd voor school. 
We werken aan de ontwikkeling van uw kind en doen dat graag samen met u. We hebben daarom regelmatig contact met u over de ontwikkeling van uw kind, op ouderavonden en in persoonlijke gesprekken. 
Daarnaast zijn we blij met het enthousiasme van ouders die ons team ondersteunen, zowel binnen het onderwijs (bijvoorbeeld als leesouder) als daarnaast, in de medezeggenschapsraad en in de oudercommissie. 

Startgesprek, informatieavond en rapportgesprekken

In de eerste weken van het schooljaar nodigen we u uit voor een startgesprek met de leerkracht, om vertrouwen en verbondenheid te creëren. Tijdens dit gesprek maken we afspraken over ons contact: op basis van de ontwikkelingsbehoefte van de leerling spreken leerkracht, ouder(s) en leerling de frequentie en vorm van het contact af. 
Tijdens het startgesprek en het rapportgesprek in februari verwachten wij alle ouders en (vanaf groep 3) alle kinderen. 
Aan het begin van het schooljaar houden we onze jaarlijkse interactieve informatieavond, over algemene en praktische zaken in de school en in de groepen. 
Natuurlijk kunt u ook altijd tussendoor met uw vragen, opmerkingen of tips bij de leerkracht of de directie terecht. 

Informatiebronnen

Wij houden u op verschillende manieren op de hoogte van actuele schoolzaken: 
  • Social Schools: in een beschermde omgeving blijft u als ouder op de hoogte van leuke én belangrijke schoolzaken, zo ontvangt u bijv. foto’s van de groep. 
  • De nieuwsbrief: afhankelijk van het nieuws ongeveer 1x per 14 dagen. 
  • Flyer met belangrijke data. 
  • Schoolgids, elke twee jaar een nieuwe schoolgids. 

Vragen, opmerkingen en klachten

We staan altijd open voor vragen en opmerkingen. Komt u vooral naar ons toe.

Mocht u het gevoel hebben dat we er niet uitkomen, dan zijn er stapsgewijs mogelijkheden om zaken op te lossen. Zie daarvoor de pagina Klachtenregeling op de website van VPCO Ermelo
Contactgegevens
Beatrixschool
Smidsweg 49
3852 XA Ermelo
Tel.: 0341-554186
administratiebeatrixschool@vpcoermelo.nl
Postadres:
Postbus 372
3850 AJ Ermelo