De Beatrixschool vindt goede, open contacten met de ouders van onze leerlingen belangrijk. Hieronder leest u hoe wij willen communiceren met de ouders, en hoe u kunt meehelpen in en meedenken met de school.

Visie op het contact met de ouders

U vertrouwt uw kind aan onze school toe. Ouders willen graag betrokken zijn bij het wel en wee van hun kind(eren). Wij denken dat uw kind het best gedijt in een open en constructieve samenwerking tussen ouders en school. Uitgangspunt is wat ons betreft de gezamenlijke zorg voor uw kind.

Wij zullen daartoe:

  • proberen u zo helder en eerlijk mogelijk te informeren over de ontwikkeling van uw kind;
  • u uitnodigen om daadwerkelijk een steentje bij te dragen aan de activiteiten binnen onze school;
  • u betrekken bij het schoolbeleid en de vormgeving van het onderwijs op de Beatrixschool.

Ouders in de school

Ouderhulp

Ouders zijn op allerlei manieren actief in onze school. Het meehelpen met verschillende activiteiten biedt ouders een goede mogelijkheid betrokken te zijn bij de school.  Wij zijn blij met al die ouders, die zich vaak spontaan aanbieden om ons te helpen. Enkele voorbeelden: Er zijn ouders die ons helpen met het leesonderwijs en techniek. Als er vervoer nodig is, zijn er altijd wel chauffeurs te vinden. Er zijn ouders die, samen met de leerkrachten, twee keer per jaar het lokaal van hun kind een grote schoonmaakbeurt geven.

Regelvader/-moeder

Alle groepen hebben een regelouder die de leerkrachten helpt bij het vinden van ondersteunende ouders bij de activiteiten in hun groep.

Uw mening telt

De Beatrixschool hecht aan de meningen en de ideeën van ouders. Want door alle meningen en ideeën zorgvuldig af te wegen kunnen we uiteindelijk tot het best mogelijke resultaat komen. We gaan graag met u in gesprek.

Ook kunt u via de Ouderraad en de MR uw steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de Beatrixschool.