Aan ieder kind op onze school willen wij onderwijs geven dat zo goed mogelijk past. Om dat te kunnen doen, volgen wij de kinderen in hun ontwikkeling. Gedurende het hele schooljaar nemen we de toetsen af die bij de diverse methodes horen. De resultaten van deze toetsten (die we bijhouden in het leerlingvolgsysteem ParnasSys) vertellen ons wat de onderwijsbehoefte van elke leerling is. Daarop passen wij ons handelen steeds weer aan.

Daarnaast meten we de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen met Cito-toetsen, en hun sociaal-emotionele ontwikkeling met behulp van het observatie-instrument Kanjer.

Computerondersteund werken

De school beschikt over een professioneel computernetwerk. We werken veel met Chromebooks en tablets. Deze worden ingezet ter ondersteuning bij spelling, taal of rekenen. Zo kunnen de kinderen leerstof ook op andere manieren en op hun eigen niveau oefenen. Daarbij krijgen ze direct feedback als ze een oefening klaar hebben.